ХОСГҮЙ ҮНЭТ ХОВДЫГ НЭЭЦГЭЭЕ

Гайхалтай зочид буудал, аялал, машин, үйл ажиллагааг Монголд хайгаарай

Тренд болж байна

“Булган өгөөж” дэн буудал
4.3/5 ( 3 сэтгэгдэл )
-аас 35.000₮ /шөнө
Цамбагарав зочид буудал
4.3/5 ( 3 сэтгэгдэл )
-аас 50.000₮ /шөнө
Боорж зочид буудал
4.5/5 ( 2 сэтгэгдэл )
-аас 50.000₮ /шөнө
Рояаль зочид буудал
4.0/5 ( 6 сэтгэгдэл )
-аас 70.000₮ /шөнө
Өргөө зочид буудал
5.0/5 ( 3 сэтгэгдэл )
-аас 90.000₮ /шөнө
Минж зочид буудал
4.5/5 ( 2 сэтгэгдэл )
-аас 90.000₮ /шөнө
Буянт зочид буудал
4.6/5 ( 5 сэтгэгдэл )
-аас 55.000₮ /шөнө
Талын буудал
4.7/5 ( 3 сэтгэгдэл )
-аас 55.000₮ /шөнө
 • 2000 m2
 • 0 угаалгын өрөө
 • 18 Хүн
 • 18 Ор
 • 2000 m2
 • 0 угаалгын өрөө
 • 80 Хүн
 • 32 Ор
 • 2000 m2
 • 0 угаалгын өрөө
 • 20 Хүн
 • 10 Ор
Ховд аймгийн тухай
“Мөнгөн уул” жуулчны бааз
4.7/5 Маш сайн 3 сэтгэгдэл
-аас
80.000₮
 • 1500 m2
 • 4 угаалгын өрөө
 • 40 Хүн
 • 30 Ор
 • 900 m2
 • 0 угаалгын өрөө
 • 99 Хүн
 • 46 Ор
Буган чулуун хөшөө

-аас 2.000₮ 120₮

Ховд аймгийн тухай
Буган чулуун хөшөө
3 сэтгэгдэл
-аас
2.000₮ 120₮
8 цаг
Хүн чулуун хөшөө

-аас 90.000₮ 85.000₮

Ховд аймгийн тухай
Хүн чулуун хөшөө
4 сэтгэгдэл
-аас
90.000₮ 85.000₮
1 өдөр
Хиргисүүр

-аас 1.500₮ 765₮

Ховд аймгийн тухай
Хиргисүүр
2 сэтгэгдэл
-аас
1.500₮ 765₮
8 цаг
Хадны сүг зураг, бичээс

-аас 850₮ 290₮

Археологийн дурсгал

-аас 1.900₮ 215₮

Ховд аймгийн тухай
Археологийн дурсгал
5 сэтгэгдэл
-аас
1.900₮ 215₮
4 цаг
Палеонталогийн дурсгал

-аас 2.100₮ 1.335₮

Ховд аймгийн тухай
Палеонталогийн дурсгал
5 сэтгэгдэл
-аас
2.100₮ 1.335₮
3 цаг
Хөөмий

-аас 2.100₮ 1.091₮

Ховд аймгийн тухай
Хөөмий
1 сэтгэгдэл
-аас
2.100₮ 1.091₮
1 цаг
Ховд аймгийн тухай
4.7/5 Маш сайн 3 сэтгэгдэл
Эхлэх цаг: 19:00
-аас
600₮
Ховд аймгийн тухай
4.6/5 Маш сайн 5 сэтгэгдэл
Эхлэх цаг: 15:00
-аас
2.100₮ 764₮
Ховд аймгийн тухай
4.7/5 Маш сайн 3 сэтгэгдэл
Эхлэх цаг: 21:00
-аас
700₮
Ховд аймгийн тухай
4.5/5 Маш сайн 4 сэтгэгдэл
Эхлэх цаг: 20:00
-аас
800₮ 600₮
Ховд аймгийн тухай
5.0/5 Маш сайн 1 сэтгэгдэл
Эхлэх цаг: 18:00
-аас
400₮
Ховд аймгийн тухай
4.5/5 Маш сайн 4 сэтгэгдэл
Эхлэх цаг: 14:00
-аас
300₮
Ховд аймгийн тухай
4.8/5 Маш сайн 5 сэтгэгдэл
Эхлэх цаг: 17:00
-аас
2.100₮ 156₮
Ховд аймгийн тухай
Үнэлэгдээгүй 0 сэтгэгдэл
-аас
0₮
Онцлох
Ховд аймгийн тухай
Big Hunter: Фургон машин
4.8/5 Маш сайн 5 сэтгэгдэл
-аас
50.000₮
 • 8 Суудал
 • Механик
 • 2 ачаа тээш
 • 4 Хаалга
Онцлох
Ховд аймгийн тухай
Авто машин #12
4.3/5 Маш сайн 3 сэтгэгдэл
-аас
50.000₮
 • 9 Суудал
 • Auto
 • 10 ачаа тээш
 • 4 Хаалга
Ховд аймгийн тухай
Авто машин #11
4.5/5 Маш сайн 2 сэтгэгдэл
-аас
50.000₮
 • 7 Суудал
 • Auto
 • 5 ачаа тээш
 • 4 Хаалга
Ховд аймгийн тухай
Авто машин #10
4.5/5 Маш сайн 4 сэтгэгдэл
-аас
50.000₮
 • 8 Суудал
 • Auto
 • 5 ачаа тээш
 • 4 Хаалга
Ховд аймгийн тухай
Авто машин #09
4.0/5 Маш сайн 2 сэтгэгдэл
-аас
50.000₮
 • 9 Суудал
 • Auto
 • 10 ачаа тээш
 • 4 Хаалга
Онцлох
Ховд аймгийн тухай
Авто машин #08
4.0/5 Маш сайн 4 сэтгэгдэл
-аас
50.000₮
 • 3 Суудал
 • Auto
 • 4 ачаа тээш
 • 4 Хаалга
Онцлох
Ховд аймгийн тухай
Авто машин #07
4.5/5 Маш сайн 4 сэтгэгдэл
-аас
50.000₮
 • 6 Суудал
 • Auto
 • 5 ачаа тээш
 • 4 Хаалга
Онцлох
Ховд аймгийн тухай
Авто машин #06
4.3/5 Маш сайн 4 сэтгэгдэл
-аас
50.000₮
 • 6 Суудал
 • Auto
 • 4 ачаа тээш
 • 4 Хаалга
Шилдэг аялал Босоо байрлуулах нэг арга бол my-auto ашиглах явдал юм
Бусдын үзэх
Буган чулуун хөшөө

-аас 2.000₮ 120₮

Ховд аймгийн тухай
Буган чулуун хөшөө
3 сэтгэгдэл
-аас
2.000₮ 120₮
8 цаг
Хүн чулуун хөшөө

-аас 90.000₮ 85.000₮

Ховд аймгийн тухай
Хүн чулуун хөшөө
4 сэтгэгдэл
-аас
90.000₮ 85.000₮
1 өдөр
Хиргисүүр

-аас 1.500₮ 765₮

Ховд аймгийн тухай
Хиргисүүр
2 сэтгэгдэл
-аас
1.500₮ 765₮
8 цаг
Хадны сүг зураг, бичээс

-аас 850₮ 290₮

Санал болгох зочид буудлууд Босоо байрлуулах нэг арга бол my-auto ашиглах явдал юм
Бусдын үзэх
“Булган өгөөж” дэн буудал
4.3/5 ( 3 сэтгэгдэл )
-аас 35.000₮ /шөнө
Цамбагарав зочид буудал
4.3/5 ( 3 сэтгэгдэл )
-аас 50.000₮ /шөнө
Боорж зочид буудал
4.5/5 ( 2 сэтгэгдэл )
-аас 50.000₮ /шөнө
Рояаль зочид буудал
4.0/5 ( 6 сэтгэгдэл )
-аас 70.000₮ /шөнө
Тренд болж буй орон зай Босоо байрлуулах нэг арга бол my-auto ашиглах явдал юм
Бусдын үзэх
 • 2000 m2
 • 0 угаалгын өрөө
 • 18 Хүн
 • 18 Ор
 • 2000 m2
 • 0 угаалгын өрөө
 • 80 Хүн
 • 32 Ор
 • 2000 m2
 • 0 угаалгын өрөө
 • 20 Хүн
 • 10 Ор

Бидний аз жаргалтай аялал

Тренд болж буй машин Босоо байрлуулах нэг арга бол my-auto ашиглах явдал юм
Бусдын үзэх
Онцлох
Ховд аймгийн тухай
Big Hunter: Фургон машин
4.8/5 Маш сайн 5 сэтгэгдэл
-аас
50.000₮
 • 8 Суудал
 • Механик
 • 2 ачаа тээш
 • 4 Хаалга
Онцлох
Ховд аймгийн тухай
Авто машин #12
4.3/5 Маш сайн 3 сэтгэгдэл
-аас
50.000₮
 • 9 Суудал
 • Auto
 • 10 ачаа тээш
 • 4 Хаалга
Ховд аймгийн тухай
Авто машин #11
4.5/5 Маш сайн 2 сэтгэгдэл
-аас
50.000₮
 • 7 Суудал
 • Auto
 • 5 ачаа тээш
 • 4 Хаалга
Ховд аймгийн тухай
Авто машин #10
4.5/5 Маш сайн 4 сэтгэгдэл
-аас
50.000₮
 • 8 Суудал
 • Auto
 • 5 ачаа тээш
 • 4 Хаалга
Алдартай үйл явдал Босоо байрлуулах нэг арга бол my-auto ашиглах явдал юм
Бусдын үзэх
Ховд аймгийн тухай
4.7/5 Маш сайн 3 сэтгэгдэл
Эхлэх цаг: 19:00
-аас
600₮
Ховд аймгийн тухай
4.6/5 Маш сайн 5 сэтгэгдэл
Эхлэх цаг: 15:00
-аас
2.100₮ 764₮
Ховд аймгийн тухай
4.7/5 Маш сайн 3 сэтгэгдэл
Эхлэх цаг: 21:00
-аас
700₮
Ховд аймгийн тухай
4.5/5 Маш сайн 4 сэтгэгдэл
Эхлэх цаг: 20:00
-аас
800₮ 600₮