Аялал хайх

Аялалын хэв маяг
Тоног хэрэгсэл

17 аялал олдсон

17 аяллын 1 - 9 -ийг үзүүлж байна
Палеонталогийн дурсгал

2.100₮ 1.335₮ -аас

Ховд аймаг
Палеонталогийн дурсгал
4 сэтгэгдэл
-аас
2.100₮ 1.335₮
3 цаг
Хадны сүг зураг, бичээс

850₮ 290₮ -аас

Ховд аймаг
Хадны сүг зураг, бичээс
2 сэтгэгдэл
-аас
850₮ 290₮
3 цаг
Хиргисүүр

1.500₮ 765₮ -аас

Ховд аймаг
Хиргисүүр
2 сэтгэгдэл
-аас
1.500₮ 765₮
8 цаг
Хүн чулуун хөшөө

90.000₮ 85.000₮ -аас

Ховд аймаг
Хүн чулуун хөшөө
4 сэтгэгдэл
-аас
90.000₮ 85.000₮
1 өдөр
Гурван Сэнхэр аяллын маршрут №1

2.100₮ 1.583₮ -аас

Ховд аймаг
Гурван Сэнхэр аяллын маршрут №1
4 сэтгэгдэл
-аас
2.100₮ 1.583₮
7 цаг
Фотосафари

2.100₮ 1.403₮ -аас

Ховд аймаг
Фотосафари
4 сэтгэгдэл
-аас
2.100₮ 1.403₮
5 цаг
Уулын аялал

2.100₮ 1.455₮ -аас

Ховд аймаг
Уулын аялал
2 сэтгэгдэл
-аас
2.100₮ 1.455₮
8 цаг
Рафтинг аялал

2.100₮ 988₮ -аас

Ховд аймаг
Рафтинг аялал
4 сэтгэгдэл
-аас
2.100₮ 988₮
4 цаг