Аймаг, сумын музей болон цагийн хуваарь

# Нэршил Цагийн хуваарь Утас Цахим хаяг
1 Аймгийн музей 08.00-17.00    
2 Өв соёлын хүрээлэн 08.00-17.00    
3 Баруун бүсийн хүүхэд залуучуудын парк 08.00-17.00    
4 Ганданпунцагчойлин хийд 08.00-17.00    
5 Аймгийн номын сан 08.00-17.00