Орон зай хайх

Орон зайн төрөл
Тав тухтай байдал

10 амралт олдсон

10 амралтын 1 - 9 -ийг харуулж байна
Ховд аймаг
Нэвт рашаан сувилал
0/5 Үнэлэгдээгүй 0 тойм
-аас
50.000₮
 • 2000 m2
 • 1 угаалгын өрөө
 • 35 Хүн
 • 30 Ор
Ховд аймаг
“Цаст ундарга” нөхөрлөл
0/5 Үнэлэгдээгүй 0 тойм
-аас
50.000₮
 • 120 m2
 • 0 угаалгын өрөө
 • 20 Хүн
 • 8 Ор
Ховд аймаг
“Энергийн хад” жуулчны бааз
4.8/5 Маш сайн 5 сэтгэгдэл
-аас
80.000₮
 • 900 m2
 • 0 угаалгын өрөө
 • 99 Хүн
 • 46 Ор
 • 2000 m2
 • 1 угаалгын өрөө
 • 30 Хүн
 • 45 Ор
Хар-Ус нуур
“Элсэн шанаа” жуулчны бааз
4.4/5 Маш сайн 5 сэтгэгдэл
-аас
50.000₮
 • 2000 m2
 • 0 угаалгын өрөө
 • 80 Хүн
 • 80 Ор
Ховд аймаг
“Дөргөн хатан” жуулчны бааз
4.2/5 Маш сайн 5 сэтгэгдэл
-аас
50.000₮
 • 2000 m2
 • 0 угаалгын өрөө
 • 20 Хүн
 • 10 Ор
Ховд аймаг
“Булган хишиг” жуулчны бааз
5.0/5 Маш сайн 4 сэтгэгдэл
-аас
40.000₮
 • 2000 m2
 • 0 угаалгын өрөө
 • 80 Хүн
 • 32 Ор
Ховд аймаг
“Мөнхцастын хишиг” гэр бааз
4.7/5 Маш сайн 3 сэтгэгдэл
-аас
80.000₮
 • 2000 m2
 • 0 угаалгын өрөө
 • 18 Хүн
 • 18 Ор
Ховд аймаг
“Мөнгөн уул” жуулчны бааз
4.7/5 Маш сайн 3 сэтгэгдэл
-аас
80.000₮
 • 1500 m2
 • 4 угаалгын өрөө
 • 40 Хүн
 • 30 Ор