• 2000 m2
  • 1 угаалгын өрөө
  • 30 Хүн
  • 45 Ор
1 амралтын 1 - 1 -ийг харуулж байна