Палеонталогийн дурсгал

-аас 2.100,00₮ 1.335,00₮

Ховд аймаг
Палеонталогийн дурсгал
4 сэтгэгдэл
-аас
2.100,00₮ 1.335,00₮
3 цаг
Хадны сүг зураг, бичээс

-аас 850,00₮ 290,00₮

Ховд аймаг
Хадны сүг зураг, бичээс
2 сэтгэгдэл
-аас
850,00₮ 290,00₮
3 цаг
Хиргисүүр

-аас 1.500,00₮ 765,00₮

Ховд аймаг
Хиргисүүр
2 сэтгэгдэл
-аас
1.500,00₮ 765,00₮
8 цаг
Хүн чулуун хөшөө

-аас 90.000,00₮ 85.000,00₮

Ховд аймаг
Хүн чулуун хөшөө
4 сэтгэгдэл
-аас
90.000,00₮ 85.000,00₮
1 өдөр
Гурван Сэнхэр аяллын маршрут №1

-аас 2.100,00₮ 1.583,00₮

Ховд аймаг
Гурван Сэнхэр аяллын маршрут №1
4 сэтгэгдэл
-аас
2.100,00₮ 1.583,00₮
7 цаг
Фотосафари

-аас 2.100,00₮ 1.403,00₮

Ховд аймаг
Фотосафари
4 сэтгэгдэл
-аас
2.100,00₮ 1.403,00₮
5 цаг
Уулын аялал

-аас 2.100,00₮ 1.455,00₮

Ховд аймаг
Уулын аялал
2 сэтгэгдэл
-аас
2.100,00₮ 1.455,00₮
8 цаг
Рафтинг аялал

-аас 2.100,00₮ 988,00₮

Ховд аймаг
Рафтинг аялал
4 сэтгэгдэл
-аас
2.100,00₮ 988,00₮
4 цаг
Явган аялал

-аас 2.100,00₮ 719,00₮

Ховд аймаг
Явган аялал
4 сэтгэгдэл
-аас
2.100,00₮ 719,00₮
1 цаг
16 аяллын 1 - 9 -ийг үзүүлж байна