Аялал хайх

Аялалын хэв маяг
Тоног хэрэгсэл

17 аялал олдсон

17 аяллын 1 - 9 -ийг үзүүлж байна
Палеонталогийн дурсгал

-аас 2.100₮ 1.335₮

Ховд аймгийн тухай
Палеонталогийн дурсгал
5 сэтгэгдэл
-аас
2.100₮ 1.335₮
3 цаг
Хадны сүг зураг, бичээс

-аас 850₮ 290₮

Хиргисүүр

-аас 1.500₮ 765₮

Ховд аймгийн тухай
Хиргисүүр
2 сэтгэгдэл
-аас
1.500₮ 765₮
8 цаг
Хүн чулуун хөшөө

-аас 90.000₮ 85.000₮

Ховд аймгийн тухай
Хүн чулуун хөшөө
4 сэтгэгдэл
-аас
90.000₮ 85.000₮
1 өдөр
Фотосафари

-аас 2.100₮ 1.403₮

Ховд аймгийн тухай
Фотосафари
4 сэтгэгдэл
-аас
2.100₮ 1.403₮
5 цаг
Уулын аялал

-аас 2.100₮ 1.455₮

Ховд аймгийн тухай
Уулын аялал
2 сэтгэгдэл
-аас
2.100₮ 1.455₮
8 цаг
Рафтинг аялал

-аас 2.100₮ 988₮

Ховд аймгийн тухай
Рафтинг аялал
4 сэтгэгдэл
-аас
2.100₮ 988₮
4 цаг