Палеонталогийн дурсгал

-аас 2.100₮ 1.335₮

Ховд аймгийн тухай
Палеонталогийн дурсгал
5 сэтгэгдэл
-аас
2.100₮ 1.335₮
3 цаг
Хадны сүг зураг, бичээс

-аас 850₮ 290₮

Хиргисүүр

-аас 1.500₮ 765₮

Ховд аймгийн тухай
Хиргисүүр
2 сэтгэгдэл
-аас
1.500₮ 765₮
8 цаг
Хүн чулуун хөшөө

-аас 90.000₮ 85.000₮

Ховд аймгийн тухай
Хүн чулуун хөшөө
4 сэтгэгдэл
-аас
90.000₮ 85.000₮
1 өдөр
Археологийн дурсгал

-аас 1.900₮ 215₮

Ховд аймгийн тухай
Археологийн дурсгал
5 сэтгэгдэл
-аас
1.900₮ 215₮
4 цаг
Буган чулуун хөшөө

-аас 2.000₮ 120₮

Ховд аймгийн тухай
Буган чулуун хөшөө
3 сэтгэгдэл
-аас
2.000₮ 120₮
8 цаг
6 аяллын 1 - 6 -ийг үзүүлж байна