Палеонталогийн дурсгал

-аас 2.100,00₮ 1.335,00₮

Ховд аймаг
Палеонталогийн дурсгал
4 сэтгэгдэл
-аас
2.100,00₮ 1.335,00₮
3 цаг
Хадны сүг зураг, бичээс

-аас 850,00₮ 290,00₮

Ховд аймаг
Хадны сүг зураг, бичээс
2 сэтгэгдэл
-аас
850,00₮ 290,00₮
3 цаг
Хиргисүүр

-аас 1.500,00₮ 765,00₮

Ховд аймаг
Хиргисүүр
2 сэтгэгдэл
-аас
1.500,00₮ 765,00₮
8 цаг
Хүн чулуун хөшөө

-аас 90.000,00₮ 85.000,00₮

Ховд аймаг
Хүн чулуун хөшөө
4 сэтгэгдэл
-аас
90.000,00₮ 85.000,00₮
1 өдөр
Археологийн дурсгал

-аас 1.900,00₮ 215,00₮

Ховд аймаг
Археологийн дурсгал
5 сэтгэгдэл
-аас
1.900,00₮ 215,00₮
4 цаг
Буган чулуун хөшөө

-аас 2.000,00₮ 120,00₮

Ховд аймаг
Буган чулуун хөшөө
3 сэтгэгдэл
-аас
2.000,00₮ 120,00₮
8 цаг
6 аяллын 1 - 6 -ийг үзүүлж байна