Фотосафари

-аас 2.100₮ 1.403₮

Ховд аймгийн тухай
Фотосафари
4 сэтгэгдэл
-аас
2.100₮ 1.403₮
5 цаг
Уулын аялал

-аас 2.100₮ 1.455₮

Ховд аймгийн тухай
Уулын аялал
2 сэтгэгдэл
-аас
2.100₮ 1.455₮
8 цаг
Рафтинг аялал

-аас 2.100₮ 988₮

Ховд аймгийн тухай
Рафтинг аялал
4 сэтгэгдэл
-аас
2.100₮ 988₮
4 цаг
Явган аялал

-аас 2.100₮ 719₮

Ховд аймгийн тухай
Явган аялал
4 сэтгэгдэл
-аас
2.100₮ 719₮
1 цаг
5 аяллын 1 - 5 -ийг үзүүлж байна